Kreativa kurser for barn

Använd olika tekniker och förverkliga din kreativa vision med olika material och verktyg: måla, pastell, collage etc.

Genom praktiska övningar, visuella exempel från olika konstnärer och konstruktivt stöd är denna inspirerande korrespondenskurs utformad för att bygga upp dina konstnärliga färdigheter och ta din kreativitet vidare. Från grunderna för att skissa och färgkunskap, till komposition experimenterar vi med stil och teknik. Barnen kommer att studera och utforska en engagerande mängd kreativa tekniker och ämnen.

Ateljén ligger i centrala Stockholm (nära T-Hornstull)

Medier: akvarell, pastell, collage, penna och bläck, gouache;
Ämne: Växter, blommor och organiska föremål, djur, och fantasiteckning, visuellt berättelse;
Utvecklad kompetens: komposition, användande av mediet, olika stilar, visualisering av idé, borstarbete.

Du kan välja kursens längd: 6 eller 12 veckor.
Varje lektion: 1.30 minuter

Tid: 17:00 - 18:30
Språk: ryska och svenska

Pris: 1500 kr för en kurs (6 tilfällen)

Dropp-in 300 kr. Gäller bara när det finns plats.

Schemma:

1) TISDAGAR 17.00-18.30 (ålder 7-10)

2) TURSDAGAR 17.00-18.30 (blandad grupp. ålder 5-10)

3) SÖNDAGAR 11.00-12.30 (ålder 5-7) och 15.00-16.30 (ålder 10-14)

Fråga/anmälla: contact@tyanachu.com

See English text below

_______________________________

CREATIVE STUDIO IN HORNSTULL


Refine your technique and express your creative vision with different materials and media: painting, pastel, collage, etc.

Through practical exercises and constructive support, this inspiring correspondence course is designed to build your child artistic skills and take their creativity further. From the fundamentals of sketching and colour, to composition, experimenting with style and techniques, your child will study and explore an engaging variety of creative media and subject matter. Suitable for complete beginners or experienced in art children looking to broaden their horizons.

Studio located in central Stockholm (near metro Hornstull)

Media: watercolor, pencil, pastel, collage, pen and ink, gouache
Subject: plants, flowers and organic objects, animals, landscape
Skills developed: composition, understanding of value, using the medium, different styles, stretching paper on board, brush work.

Price: 1500 kr one course segment (6 tilfällen)

Dropp-in 300 kr. Possible in case of free space in a groupDuration of one lesson: 1.30
I speak: English, Swedish, Russian, Ukrainian.

COURSES FOR CHILDREN:

1) TUESDAYS 17.00-18.30 (age 7-10)

2) THURSDAYS 17.00-18.30 (mixed group. age 5-10)

3) SUNDAYS 11.00-12.30 (age 5-7)

4) SUNDAYS 15.00-16.30 (age 9-14)

Coffee breaks are included in the course.
 Materials are included in the classes in part.


Discount of 20% is available for registration of siblings for the course 6 or 12 weeks for children.
Discount does not apply for one drop-in.

BUY CREATIVE LESSONS/children

Questions and Registration via email: contact@tyanachu.com
Join on FACEBOOK